Ron chịu nhiệt Breville – Steam ring – đường kính 58mm (Breville steam ring)

  • Kích thước: đường kính 58mm
  • Tương thích với các dòng máy: Breville 900, Breville 920, Breville 980, Breville 990